Wie naar buiten kijkt,

Droomt.

Wie naar binnen kijkt,

Wordt wakker.

Carl Jung         

Mindfulness en eenheid vinden in Zeist

Contact

Lotus Heart in Zeist helpt je de Weg naar Binnen te vinden om daar de diepe betekenis in jouw leven zichtbaar te maken. Wil jij groeien en transformeren? Maak dan nu een afspraak voor een consult.

De Weg naar Binnen

Wij kijken allemaal naar buiten en wat wij buiten zien is een spiegeling van wat binnen in ons gekend en erkend wil worden. Een mooie metafoor hiervan is dat wanneer wij in de spiegel kijken en wij een vlek op ons gezicht zien, wij deze niet kunnen verwijderen door de spiegel schoon te maken. Alleen het aanraken van ons werkelijke gezicht zal de vlek in het spiegelbeeld kunnen veranderen.

 

Er wordt dus door ons naar buiten gerichte bewustzijn, ook wel het duale bewustzijn, een appèl gedaan op het naar Binnen gaan. Daar de verbinding maken, horen wat gehoord wil worden, voelen wat gevoeld wil worden, erkennen wat erkend wil worden. Zodat wij “onze vlekken” kunnen verwijderen, dat wil zeggen transformeren, omvormen.

 

Vaak gaat onze vinger als een beschuldiging naar de ander of naar een bepaalde situatie en vragen wij ons af; “Waarom gebeurt dit mij, waarom overkomt mij dit, waarom doet diegene zo tegen mij?” De ander wordt dan gevraagd te veranderen; de situatie buiten je wordt dan gezien als het probleem. En ook al is dit heel begrijpelijk, toch ligt de werkelijke oplossing binnenin.

 

Daarom nodig ik je in de sessies uit om je te verbinden met de vragen: “Wat betekent dit voor mij?", "Wat doet deze ervaring met mij?", "Wat wil dit mij zeggen?", "Waarin wil deze gebeurtenis mij laten groeien?”. Deze vragen verwijzen naar de diepe betekenis die zich in elk leven, in elke gebeurtenis kenbaar wil maken. Binnenin.

 

Het antwoord dat je dan krijgt geeft waarde, betekenis aan de ervaring opgedaan in jouw leven. Een diepere zielengrond kan zich in jouw leven ontvouwen. Zo vormt verwarring zich om tot wijsheid, angst wordt liefde, zwaarte wordt licht, pijn en verdriet het compost waarop jouw bloem kan bloeien.

 

Elke gebeurtenis in je leven roept jou namelijk “naar Binnen”:

“Keert weder! Kom laten wij verder gaan!”

De Eenheid

De grond van alle bestaan is eenheid; omdat we daaruit zijn losgekomen, ervaren we disharmonie en angst.

De Weg naar binnen is een weg die gegaan kan worden door in elk proces wat je ervaart de Eenheid te herkennen.

Het leven is enorm gelaagd; alles heeft diepe betekenis en is verbonden.

De diepste laag zou je kunnen zeggen, de grond aller dingen, is de Eenheid.

Deze Eenheid kan je steeds meer ervaren als je de oppervlakte loslaat en je verbindt met de diepere betekenis van hetgeen zich in jouw leven voordoet.

Ons hart draagt in haar het verbindende Principe, het herinnert zich die Eenheid. Die Eenheid, de Bron, de Grond van al wat is.

Met deze Bron zijn wij altijd verbonden of we dat ons bewust zijn of niet.

De gebeurtenissen in ons leven laten ons vaak in contact komen met dat wat niet heel in ons is; vaak worden wij opgebroken in onszelf door het leven. Dan gaan we echt verlangen naar en zoeken naar die Eenheid.

In de Oosterse wijsheidstraditie wordt de diepe Eenheid “de Lotus in het Hart" genoemd. In een van de Heilige boeken, The Upanishad, staat: “The little space within the heart is as great as the universe.”

Daar in ons hart is die Eenheid, die zo groot is als het Universum!

Elke gebeurtenis wil jou weer brengen naar een grotere mate van Eenheid en Verbinding.

In de sessies ondersteun ik je in het ervaren van die grotere eenheid, elke ervaring van jou dragend.

Het Collectieve bewustzijn

We zijn 1 lichaam, we zijn 1 wezen. Wij zijn 1 mensheid. 

 

Niets is in afzondering, ook al heeft ons ego-bewustzijn daar een andere ervaring in. We zijn met alles en iedereen verbonden; wat ik hier doe heeft invloed op het geheel. En zo is ons leven en dat wat wij vrijmaken in ons zelf, dat wat wij omvormen in ons van wezenlijk belang. In ons leven krijgen we allemaal een stukje van het geheel om mee te werken, te transformeren, terug te brengen in heelheid. In de sessies groeien we naar inzicht in deze diepe verbondenheid, wetende dat wij een deel van het geheel kunnen transformeren in ons leven.

In het groeiproces bepaal jij altijd zelf het tempo en welke stappen je wilt zetten. Jij hebt namelijk jouw unieke manier van ontdekken en inzichten die zich laten zien op jouw Weg naar Binnen. Ik help je en ondersteun je in dit proces van ontvouwen en ontdekken en leer je praktische oefeningen.

Ik ga ervan uit dat ieder verantwoordelijk is voor de eigen keuzes en ervaringen in zijn of haar leven; ik ondersteun je alleen in het ontrafelen van de diepere boodschap die er altijd is in elke ervaring. Hoe pijnlijk of moeilijk ook.

Dat wat jij oplost, vrijmaakt, maak je vrij voor alles en iedereen!

Ervaar een consult bij Lotus Heart

Eén behandeling kan al heel veel voor je betekenen, want ik werk afgestemd op jou.

Maak nu een afspraak